INTEGRITETSPOLICY

Välkommen till Axteka imports dokument om behandling av personuppgifter. Detta dokument ska hjälpa dig att fatta ett välgrundat beslut angående din relation till oss.

Innan vi går in på detaljer skulle vi vilja belysa tre viktiga punkter som detta dokument handlar om. Punkterna är viktiga för oss eftersom vi vet att de är viktiga för dig:

 1. Vi vill tydliggöra ansvaret för att skydda dina rättigheter och din integritet.

 2. Vi förklarar hur vi använder de personuppgifter du delar med oss, för att vi ska kunna erbjuda dig Axteka Imports tjänster och ge dig bästa möjliga upplevelse av hemsidan och när du är i kontakt med oss.

 3. Dokumentet ska ge dig förståelse för vilka uppgifter vi samlar in och vad vi gör – respektive inte gör – med dem.

Parter och ansvar för behandlingen av dina personuppgifter

Axteka import är en enskild firma som säljer sportfiskeprodukter på internet.

Axteka import är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som du delar med oss när:

- du handlar i vår webshop

- du får inloggningsuppgifter och blir kund hos oss

- du har en fråga och/eller kontaktar oss

- du besöker vår hemsida och accepterar cookies

Vilka personuppgifter som behandlas varierar beroende på vilken typ av kontakt vi har och om ni är företag eller privatperson. Företagsuppgifter kan bli personuppgifter för Kund som är en enskild firma.

När du handlar från oss samlar vi in dina kontaktuppgifter och företagsuppgifter. Alla användare har registrerade kontaktuppgifter, inloggningsuppgifter samt onlineidentifikationer hos oss för att kunna använda Tjänsten.

Har du en fråga eller kontaktar oss gällande något annat ärende kan mängden personuppgifter och vilka det är variera beroende på vilken kommunikationskanal som används. Kategorier av personuppgifter är oftast kontaktuppgifter, onlineidentifikationer,

företagsuppgifter samt ärendet i sig som ostrukturerat material, vilket innehåller de personuppgifter du valt att dela med oss. En detaljerad lista över vilka personuppgifter som förekommer inom de olika kategorier, vid vilka tillfällen och vilken laglig grund behandlingen baseras på, finns i bilaga 1.

Information om vad cookies är och hur vi hanterar cookies finns beskrivet på hemsidan.

 

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

Axteka import samlar in dessa personuppgifter om dig som användare och kund för att kunna tillhandahålla Tjänsten, fullgöra åtaganden gentemot dig enligt avtal, samt ge dig bästa möjliga upplevelse av både Tjänsten och vår hemsida.

Det behövs för att vi ska kunna identifiera dig, administrera ditt konto. När du kontaktar oss via E-post eller telefon används informationen om dig för att kunna hantera ärendet,

kunna kontakta dig och bidrar till att förbättra vår service genom att spara ärendet vid återkommande frågor. Besöker du Axteka imports hemsida samtycker du till cookies för behandlingen av dina uppgifter.

Vilka delar vi personuppgifter med?

Ibland kan vi komma att dela personuppgifter med Kreditbolag (då vi gör en kreditupplysning). Dessa parter har motsvarande skyldigheter gällande behandlingen av personuppgifter enligt GDPR som oss.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Axteka import sparar personuppgifter om dig som registrerad användare så länge det finns en relation eller är nödvändigt för att uppnå de ändamål som beskrivs i denna policy.

Vid avtalets upphörande kommer Axteka import radera alternativt anonymisera dina uppgifter inom en rimlig tid efter uppsägning,

om inte annan svensk eller europeisk lag, domstol eller myndighet säger något annat. Uppgifter i Tjänsten raderas av systemadministratören.

Uppgifter som samlas in när du kontaktar oss lagras så länge du är kund hos oss för att fullgöra vårt åtagande.

Vid avslutad kundrelation kan vi lagra dem baserat på intresseavvägning som bevismaterial ifall det skulle uppstå problem.

Lagringen begränsas då till passivt system och med kontrollerad behörighet.

Vilka rättigheter har du?

Du som registrerad hos Axteka import har flera rättigheter som du bör känna till. Du har rätt att kostnadsfritt en gång per år, förutsatt att du har berättigade skäl, begära ett registerutdrag skriftligen,

över vilken information som finns registrerad om dig. Du har i vissa fall även rätt till dataportabilitet av personuppgifterna.

Du har rätt till att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande och rätt att begränsa behandlingen av personuppgifter tills de blir ändrade.

Du har rätten att bli glömd, men radering av personuppgifter kan inte ske om det krävs för att fullgöra avtalet eller om annan svensk eller europeisk lag, domstols- eller myndighetsbeslut säger annat,

samt om det baseras på intresseavvägning. Skulle du tycka att det inte finns berättigade skäl eller att intresseavvägningen är felaktig har du rätt att invända mot behandlingen.

Du har också rätt att dra in ett samtycke, lämna klagomål om behandlingen till Datainspektionen, motsätta dig automatiskt beslutsfattande, profilering och invända direktmarknadsföring.

Om du vill veta mer

Har du frågor om denna policy och behandlingen av dina personuppgifter, vill radera eller ändra felaktiga uppgifter kan du kontakta oss genom de kontaktuppgifter som finns på Axteka imports hemsida.

PDF -fil